Plomba paskowa SIBO-BAG HUNTER

Strona główna » Produkty » Plomby i znaki weterynaryjne, znaki do tusz » Plomba paskowa SIBO-BAG HUNTER

Plomba paskowa SIBO-BAG HUNTER

Plomba paskowa SIBO-BAG HUNTER do znakowania tusz dziczyzny (z kolcami mocującymi) dedykowane dla sprzedaży bezpośredniej

Dostępne kolory:

Zielony
Niebieski
Czerwony
Pomarańczowy
Żółty
Biały

OPIS:

Plomba paskowa SIBO-BAG HUNTER – ZASTOSOWANIE:

Plomba paskowa SIBO-BAG HUNTER z metalowym mechanizmem plombowym.
Plomby dedykowane do sprzedaży bezpośredniej tusz dziczyzny.
Służą do rozróżnienia kolorem plomb różnych kół łowieckich w chłodniach.

Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje numer decyzji w sprawie sprzedaży bezpośredniej w oparciu o:
– art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a, art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. 2018.1557);
– art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. a) i art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019 r., poz. 824);
– art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) Nr 853 / 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.4.2004, s. 55, ze zm.),
– art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 852 / 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, ze zm.),
– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1703)
– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2161)
– art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Pakowanie:

Blister

Blister 10 szt.

Karton

Karton 1000 szt. – łączna waga 6 kg

Paleta

Paleta 60 000 szt. – łączna waga 380 kg

Zobacz również:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Kontakt