Plomby i znaki weterynaryjne, znaki do tusz

W ofercie Bott znajdują się znaki do znakowania tusz dzików i zwierzyny płowej oraz strunowe plomby plastikowe wykorzystywane przez weterynarzy i myśliwych. Pomarańczowe znaki do tusz wykorzystywane są przez lekarzy weterynarii – KYR-IW, przez koła łowieckie – KYR oraz przez myśliwych do sprzedaży bezpośredniej – KYR HUNTER. Znaki weterynaryjne są zgodne z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii. Na znakach do tusz, wykonujemy indywidualne nadruki zgodne z zapotrzebowaniem klientów. Również plomby strunowe SIBO-IW oraz plomby paskowe SIBO BAG HUNTER są używane przez weterynarzy do oznaczania kontenerów lub do oznaczania tusz różnych kół łowieckich np. w chłodniach.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Kontakt